Szkolenia webinarowe

Są to szkolenia online w formie webinaru. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu/kamery. Uczestnictwo w webinarze nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany przez nas link.

Wyświetlanie 1–24 z 39 wyników

 • Filmoterapia jako narzędzie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 120zł   Data: 27.02.2024 r.

  Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat filmoterapii i wykorzystania jej w praktyce podczas pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 120zł   Data: 27.02.2024 r.

 • Uczeń z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole

  Cena: 120zł   Data: 28.02.2024 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu w zakresie pracy edukacyjnej/terapeutycznej

  Cena: 120zł   Data: 28.02.2024 r.

 • Żeby im się chciało chcieć – Motywacja uczniów drogą do sukcesu edukacyjnego

  Cena: 120zł   Data: 28.02.2024 r.

  Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady i techniki efektywnej motywacji uczniów

  Cena: 120zł   Data: 28.02.2024 r.

 • Jak pracować z uczniem z ADHD?

  Cena: 120zł   Data: 4.03.2024 r.

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przykładowymi działaniami szkolnymi, które posłużą do wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela/specjalisty

  Cena: 120zł   Data: 4.03.2024 r.

 • Integracyjne zabawy muzyczno-ruchowe wspierające rozwój grupy

  Cena: 120zł   Data: 05.03.2024 r.

  Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zabawy muzyczno-ruchowe, piosenki i tańce integrujące klasę/grupę

  Cena: 120zł   Data: 05.03.2024 r.

 • Dziecko, które nie mówi – skuteczne wsparcie dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/szkole

  Cena: 120zł   Data: 07.03.2024 r.

  Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wspierania dziecka, u którego zdiagnozowano mutyzm wybiórczy

  Cena: 120zł   Data: 07.03.2024 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 07.03.2024 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 07.03.2024 r.

 • e-Narzędziownik nauczyciela, czyli jak zaplanować i przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem TIK

  Cena: 120zł   Data: 11.03.2024 r.

  Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia, które można wykorzystać do zaplanowania i przeprowadzenia nowoczesnej lekcji z zastosowaniem TIK

  Cena: 120zł   Data: 11.03.2024 r.

 • Trudne zachowania dziecka z zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu – sposoby postępowania

  Cena: 120zł   Data: 12.03.2024 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera w przedszkolu i w szkole

  Cena: 120zł   Data: 12.03.2024 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z zespołem Downa?

  Cena: 120zł   Data: 14.03.2024 r.

  Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół, specjaliści pracujący z dzieckiem z zespołem Downa, pedagodzy specjalni, psycholodzy, pedagodzy

  Cena: 120zł   Data: 14.03.2024 r.

 • Nauczyciel przygotowujący się do zawodu, mentor i dyrektor – jak spełnić wymaganie przeprowadzenia i obserwacji nowoczesnej lekcji

  Cena: 120zł   Data: 18.03.2024 r.

  Cel: nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: przeprowadzenia lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki oraz obserwacji i omówienia lekcji

  Cena: 120zł   Data: 18.03.2024 r.

 • Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym?

  Cena: 120zł   Data: 19.03.2024 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

  Cena: 120zł   Data: 19.03.2024 r.

 • Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Cena: 120zł   Data: 20.03.2024 r.

  Cel: zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy

  Cena: 120zł   Data: 20.03.2024 r.

 • Elementy teatru i pantomimy z wykorzystaniem metody Batii Strauss i Carla Orffa

  Cena: 120zł   Data: 21.03.2024 r.

  Szkolenie opiera się na aktywnościach muzycznych, pomagających rozwijać umiejętności aktorskie dzieci.

  Cena: 120zł   Data: 21.03.2024 r.

 • Przemoc rówieśnicza – profilaktyka, diagnoza i formy wsparcia uczniów – Standardy ochrony małoletnich w praktyce

  Cena: 120zł   Data: 3.04.2024 r.

  Szkolenie Przemoc rówieśnicza – profilaktyka, diagnoza i formy wsparcia uczniów nawiązuje do nowych standardów ochrony małoletnich.

  Cena: 120zł   Data: 3.04.2024 r.

 • Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 04.04.2024 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 04.04.2024 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 120zł   Data: 10.04.2024 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 120zł   Data: 10.04.2024 r.

 • Zajęcia rewalidacyjne dla dziecka/ucznia z afazją

  Cena: 120zł   Data: 10.04.2024 r.

  Adresaci szkolenia: specjaliści (pedagodzy specjalni, logopedzi) pracujący z uczniami afazją na zajęciach rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole

  Cena: 120zł   Data: 10.04.2024 r.

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

  Cena: 120zł   Data: 11.04.2024 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pracujący z uczniami w spektrum autyzmu, nauczyciele współorganizujący kształcenie, inni zainteresowani nauczyciele

  Cena: 120zł   Data: 11.04.2024 r.

 • Standardy ochrony małoletnich – dokumentacja i zadania placówki oświatowej podczas wprowadzania standardów

  Cena: 120zł   Data: 11.04.2024 r.

  Standardy ochrony małoletnich to zbiór zasad, które czynią daną placówkę miejscem bezpiecznym dla dzieci. 15 lutego 2024 r. to data wejścia w życie nowych przepisów.

  Cena: 120zł   Data: 11.04.2024 r.

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 260zł   Data: 13.04.2024

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

  Cena: 260zł   Data: 13.04.2024

 • Escape room, czyli pokój zagadek jako metoda aktywizująca w pracy z dzieckiem

  Cena: 120zł   Data: 15.04.2024 r.

  Podczas szkolenia podpowiemy jak stworzyć escape room w przestrzeni szkolnej, przedszkolnej lub wirtualnej

  Cena: 120zł   Data: 15.04.2024 r.

 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – organizacja, pomysły i inspiracje do pracy

  Cena: 120zł   Data: 15.04.2024 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne metody i ćwiczenia stosowane w celu poprawy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 120zł   Data: 15.04.2024 r.

 • Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania

  Cena: 120zł   Data: 16.04.2024 r.

  Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną metody  i techniki skutecznego zapamiętywania z wykorzystaniem myślenia wizualnego

  Cena: 120zł   Data: 16.04.2024 r.