Żeby im się chciało chcieć – Motywacja uczniów drogą do sukcesu edukacyjnego – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • poznanie metod aktywowania postawy ucznia zmotywowanej do działania i rozwiązywania problemów
 • wzbogacenie wiedzy na temat pokonywania przeszkód hamujących myślenie i działanie
 • dostrzeżenie związku pomiędzy stylem pracy nauczyciela (wyrażanym w kreowaniu atmosfery w klasie) i stosowanymi metodami pracy a efektywnością procesu kształcenia

Treści szkoleniowe:

1. Uczucia – potrzeby – wartości:

 • Definicja i zakres pojęcia motywacji oraz inteligencji motywacyjnej
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz jej wpływ na proces nauczania i uczenia się
 • Konsekwencje stosowania nagród i kar
 • Wyznaczniki pozytywnej atmosfery uczenia się i sposoby jej osiągania

2. Tworzenie środowiska sprzyjającego wewnętrznej motywacji:

 • Osiem zasad efektywnej motywacji
 • Komunikacja interpersonalna jako podstawa pozytywnej atmosfery społecznej wpływającej na proces motywowania uczniów
 • Czynniki hamujące i pobudzające motywację
 • Autodeterminacja: autonomia/kompetencje/przynależność
 • Samodyscyplina

3. Budowanie motywacji:

 • Techniki motywacyjne
 • Metody angażowania uczniów w rozwiązywanie problemów i zadań o charakterze problemowym
 • Organizacja pracy na lekcji – formułowanie zadań oraz stymulacja uczniów w procesie podejmowania i realizowania wyzwań
 • Praca zespołowa a współpraca w grupie

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Łodzi i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Monika Just

dr Monika Just – pedagog dziecięcy, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów klas młodszych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wyższych poziomów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości