Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu – szkolenie Rady Pedagogicznej

Zaburzenia integracji sensorycznej u osób w spektrum autyzmu występują bardzo często. Polegają na nietypowym odbieraniu i przetwarzaniu bodźców, które płyną do mózgu ze zmysłów. Specjaliści wyróżniają trzy typy zaburzeń: nadwrażliwość, podwrażliwość oraz poszukiwanie sensoryczne.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność dostrzegania symptomów zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu.
 • Uczestnicy wzbogacą wiedzę na temat wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka/ucznia ze spektrum.
 • Uczestnicy wzbogacą kompetencje terapeutyczne w obszarze wspierania rozwoju dziecka/ucznia ze spektrum.

Szkolenie Zaburzenia integracji sensorycznej – treści:

 1. Podstawy teorii integracji sensorycznej.
 2. Symptomy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu.
 3. Wpływ zaburzeń SI na funkcjonowanie dziecka/ucznia ze spektrum autyzmu.
 4. Przykłady zabaw i ćwiczeń, które można wykorzystać w pracy terapeutycznej z dzieckiem/uczniem ze spektrum autyzmu.

Liczba godzin:

3 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu organizowane jest w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Lublinie i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości