Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dziećmi – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • poznanie ciekawych sposobów, aby zachęcić dzieci do aktywnego przeżywania muzyki
 • zapoznanie z nowatorskimi ćwiczeniami umuzykalniającymi do wykorzystania na różnych etapach nauczania
 • zapoznanie z atrakcyjną dla dzieci literaturą muzyczną, którą można wykorzystywać podczas zajęć
 • poznanie sposobów na wykorzystanie muzyki klasycznej w ćwiczeniach wyciszająco – relaksujących, niwelujących zbędne napięcia mięśniowe
 • poznanie pomysłów na ciekawe wykorzystanie rekwizytów podczas tańców i zabaw muzycznych
 • uczestnicy mają możliwość zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi
  w muzyce (np.: tempo, dynamika, artykulacja)

Treści szkoleniowe:

 1. Wiadomości na temat wpływu muzyki klasycznej na rozwój dziecka
 2. Wykorzystanie elementów metody Carla Orffa i Batii Strauss w ćwiczeniach z muzyką klasyczną
 3. Autorskie zabawy przy muzyce klasycznej na różne pory roku
 4. Praktyczne wskazówki do tworzenia układów do muzyki klasycznej
 5. Nauka tworzenia scenek, ilustracji i interpretacji ruchowych
 6. Zabawy, tańce i improwizacje do muzyki klasycznej z wykorzystaniem rekwizytów
 7. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), kształcące refleks, umiejętność koncentracji, rozwijające koordynację słuchowo-ruchową
 8. Tańce i zabawy integracyjne
 9. Ćwiczenia rozluźniająco – relaksujące, wyciszające i niwelujące niepotrzebne napięcia mięśniowe
 10. Gry muzyczne, interaktywne, ruchowe

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie wykładowo-warsztatowej; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. To szkolenie jest także dostępne w formie stacjonarnej w Małopolsce.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Paulina Wójcik-Ilnytska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i  Edukacji Muzycznej, a także Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Wokalno – Instrumentalnym, specjalność wokalno-aktorska. Doktorantka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Trener – szkoleniowiec, nauczyciel rytmiki i logorytmiki oraz śpiewu i kształcenia słuchu. Jest autorką książki „Nauczmy dzieci śpiewać” oraz artykułów naukowych o tematyce edukacji muzycznej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości