Wychowanie i profilaktyka w szkole pełne innowacji – garść pomysłów na NIE NUDNE działania – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

Zapoznanie uczestników szkolenia z przykładowymi działaniami szkolnymi, które posłużą do wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela/specjalisty.

Wychowanie i profilaktyka w szkole pełne innowacji – treści:

 1. Przypomnienie definicji: profilaktyka, wychowanie, innowacja.
 2. Założenia działań profilaktyczno-wychowawczych.
 3. Omówienie grup odbiorców działań profilaktycznych.
 4. Omówienie typów profilaktyki i strategii realizowanych w szkole.
 5. Zapoznanie z obszarami aktywności w profilaktyce.
 6. Omówienie działań gotowych do wdrożenia w przestrzeni szkolnej.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie Wychowanie i profilaktyka w szkole pełne innowacji jest w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w wersji stacjonarnej w Lublinie i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

Elżbieta Sobaszek

mgr Elżbieta Sobaszek – psycholog i pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Psychologia w specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Pedagogika. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela – specjalisty, dyrektora przedszkola oraz szkoły podstawowej. Edukator, szkoleniowiec oraz prelegent na konferencjach naukowych, koordynatorka i realizatorka projektów o tematyce profilaktyki


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości