Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

Temat szkolenia nawiązuje do kierunków polityki oświatowej Państwa na rok 2024/25: Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za  region i ojczyznę.

Warsztaty pokazują metody i formy pracy z uczniem wzmacniające poczucie tożsamości narodowej oraz przywiązanie do historii i tradycji narodowych, skłaniające do przemyśleń i zadawania pytań: czy ja jestem patriotą? Co dzisiaj mogę zrobić dla swojej ojczyzny, także tej „małej”, lokalnej? Jak zachowuje się patriota? W jaki sposób mogę okazywać solidarność z własnym narodem i szacunek dla innych narodów? Czy czuję więź emocjonalną i społeczną z narodem polskim, jego kulturą i tradycją? Czy znam biografie wielkich Polaków i owoce ich geniuszu?

Treści szkoleniowe:

 1. Rola wartości w życiu człowieka, definicje.
 2. Literacki kompas wartości. Dostarczenie wzorców literackich sprzyjających refleksji nad wartościami.
 3. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przywiązania do historii i tradycji narodowych, pogłębianie poczucia dumy narodowej oraz zachęcanie do samodzielnej refleksji nad pojęciem patriotyzmu.
 4. Rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań czytelniczych i zachęcanie do własnej aktywności twórczej.
 5. Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych, rozumienie znaczenia wartości autotelicznych w życiu człowieka.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości