VII Kongres Edukacja i Rozwój. Prawo i zarządzanie w oświacie – nowe wyzwania

Kongres Edukacja i Rozwój to wiodące wydarzenie branży oświatowej.

Przed nami VII edycja, która odbędzie się wyjątkowo w formule online już 21-22 października 2020 r.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji Kongresu brzmi: Prawo i zarządzanie w oświacie – nowe wyzwania

W trakcie Kongresu odbędą się:

  • XXII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
  • VI Konferencja Edukacja w Samorządach
  • Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”
  • Rozstrzygnięcie Konkursu Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola

Podczas VII Kongresu Edukacja i Rozwój:

  • podjęte zostaną tematy związane z:

– realizacją procesu zarządzania w sytuacji pandemii;

– organizacją zdalnego kształcenia oraz łączenia edukacji online i offline;

– wsparciem nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców w sytuacji konieczności realizacji edukacji tylko w systemie zdalnym;

– współpracą JST z prowadzonymi przez nie jednostkami oświatowymi;

  • omówione będą przepisy i wytyczne oraz udzielone zostaną odpowiedzi na pytania dotyczące:

– aspektów prawnych edukacji zdalnej i hybrydowej;

– finansowania zadań oświatowych przez samorządy;

– zadań i obowiązków dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas łączenia pracy szkoły online i offline;

  • przedstawione zostaną rozwiązania technologiczne wykorzystywane podczas:

– edukacji zdalnej i hybrydowej oraz w zarządzaniu szkołą online;

– współpracy online z rodzicami i innymi partnerami szkoły.

  • wyjaśnione zostaną zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

http://www.kongres-edukacja.pl/


Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS jest patronem medialnym Kongresu