Uczeń z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole – szkolenie Rady Pedagogicznej

uczeń z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną zarys głowy

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z umiarkowaną/znaczną niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
 • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • wzbogacenie warsztatu w zakresie pracy edukacyjnej/terapeutycznej

Treści szkoleniowe:

 1. Akty prawne regulujące proces kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 2. Charakterystyka uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 3. Uczeń z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w klasie ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej
 4. Wybrane metody pracy z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym
 5. Pomysły i inspiracje do codziennej pracy
 6. Przykładowe dokumenty – program zajęć rewalidacyjnych, roczny plan pracy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie pt. Uczeń z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie dostępne także w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, od wielu lat prowadzi rewalidację oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowawca w oddziale specjalnym, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, terapeutka TUS, autorka bajek logopedycznych. Pracuje m.in. z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości