Uczeń samookaleczający się – zrozumieć problem i pomóc uczniowi – szkolenie Rady Pedagogicznej

uczeń samookaleczający się czarna postać dziewczyny siedzi na trawie

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia na temat przyczyn samookaleczania się uczniów
 • Zdobycie informacji o sposobach rozmowy z uczniem, klasą i rodzicami dziecka samookaleczającego się
 • Wyposażenie w umiejętności pracy z klasą i sposobów ustrzeżenia jej przed efektami psychologicznymi, wynikającym z samookaleczania się jednego z jej uczniów

Uczeń samookaleczający się – zrozumieć problem i pomóc uczniowi – treści szkoleniowe:

 1. Definicja samouszkodzeń
 2. Rola emocji w samouszkodzeniach
 3. Przyczyny samookaleczania się i ich funkcje
 4. Cykl samookaleczania się
 5. Samookaleczanie się a samobójstwo
 6. Wsparcie i pomoc uczniowi, klasie i rodzicom ucznia samookaleczającego się
 7. Efekty psychologiczne w klasie ucznia samookaleczającego się
 8. Rozmowa z rodzicami uczniów samookaleczających się

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie Uczeń samookaleczający się – zrozumieć problem i pomóc uczniowi w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w wersji stacjonarnej w Lublinie i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

Elżbieta Sobaszek

mgr Elżbieta Sobaszek – psycholog i pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Psychologia w specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Pedagogika. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela – specjalisty, dyrektora przedszkola oraz szkoły podstawowej. Edukator, szkoleniowiec oraz prelegent na konferencjach naukowych, koordynatorka i realizatorka projektów o tematyce profilaktyki.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości