Tag: zespół Aspergera

Trudne zachowania dziecka z zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu – sposoby postępowania – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dziecko z zespołem Aspergera coraz częściej pojawia się w przedszkolach i szkołach, stanowiąc wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Może przejawiać trudności w dostosowaniu się do obowiązków przedszkolnych/szkolnych oraz trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. Wymaga od nas – nauczycieli – wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz dostosowania przestrzeni edukacyjnej. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Podczas szkolenia uczestnicy wzbogacą wiedzę dotyczącą funkcjonowania dzieci/uczniów z zespołem Aspergera oraz poznają skuteczne sposoby postępowania w sytuacjach trudnych naContinue reading

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole – szkolenie Rady Pedagogicznej

Zespół Aspergera, zgodnie z najnowszymi klasyfikacjami, zaliczany jest do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Uczeń z zespołem Aspergera stanowi duże wyzwanie w środowisku szkolnym. Potrzebuje wsparcia m.in. w obszarze komunikowania się, w relacjach z rówieśnikami i funkcjonowaniu społecznym, a także emocjonalnym. W opracowanym dla ucznia indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym należy uwzględnić jego potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Uczeń z zespołem Aspergera – treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godzinyContinue reading