Tag: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w praktyce nauczyciela – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Wyjaśnienie, czym jest terapia pedagogiczna i jakie są jej założenia Zapoznanie uczestników ze specyfiką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Analiza rozporządzenia dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej Analiza dokumentacji niezbędnej w pracy w szkole w czasie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Zaprezentowanie przykładowych ćwiczeń i aktywności do wykorzystania w czasie prowadzonych zajęć Treści szkoleniowe: Definicja, cele terapii pedagogicznej i jej funkcje Zasady oraz adresaci terapii pedagogicznej Organizacja pracy w środowisku szkolnym Omówienie planu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych SposobyContinue reading