Tag: zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu – szkolenie Rady Pedagogicznej

Zaburzenia integracji sensorycznej u osób w spektrum autyzmu występują bardzo często. Polegają na nietypowym odbieraniu i przetwarzaniu bodźców, które płyną do mózgu ze zmysłów. Specjaliści wyróżniają trzy typy zaburzeń: nadwrażliwość, podwrażliwość oraz poszukiwanie sensoryczne. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Szkolenie Zaburzenia integracji sensorycznej – treści: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu organizowane jest w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu zContinue reading

Elementy integracji sensorycznej w codziennej pracy nauczyciela – szkolenie Rady Pedagogicznej

Elementy integracji sensorycznej można stosować podczas codziennych zajęć w przedszkolu i szkole, aby wspomóc dzieci, u których integracja zmysłów nie przebiega prawidłowo. Cele – uczestnicy szkolenia Rady Pedagogicznej: zapoznają się z kluczowymi dla integracji sensorycznej pojęciami poznają rolę zmysłów i ich znaczenie w edukacji zapoznają się z procesem rozwoju zmysłów oraz czynnikami zaburzającymi ich pracę będą w stanie nazywać zaburzenia integracji sensorycznej i rozpoznawać ich objawy nauczą się, na co zwracaćContinue reading