Tag: WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dla kogo wczesne wspomaganie rozwoju dziecka? Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka stanowi ważny element w systemie wsparcia dziecka i rodziny w Polsce. Oddziaływaniami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju obejmowane są dzieci z niepełnosprawnościami od momentu ich stwierdzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodziny. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną w ramach WWR Wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty Treści szkoleniowe:Continue reading