Tag: współczesność

Muzyka różnych epok jako narzędzie w edukacji muzycznej dzieci – klasycyzm, romantyzm, XX wiek, współczesność – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie koncentruje się na zapoznaniu uczestników z muzyką epok: klasycyzmu, romantyzmu, XX wieku aż do współczesności oraz ze sposobami wykorzystania jej w procesie umuzykalniania dzieci. Szkolenie obejmuje muzyczne zabawy tematyczne, przybliżające uczniom daną epokę i jej cechy, charakterystyczne tańce, instrumenty muzyczne, najważniejszych kompozytorów i ważne fakty z historii muzyki. Pojawią się  także piosenki wraz z opracowaniami ruchowymi, ćwiczenia aktywizujące, wyciszające, integracyjne i instrumentacje wykorzystujące literaturę muzyczną wspomnianych epok. Cele szkolenia RadyContinue reading