Tag: wartości obywatelskie

Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Temat szkolenia nawiązuje do kierunków polityki oświatowej Państwa na rok 2024/25: Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za  region i ojczyznę. Warsztaty pokazują metody i formy pracy z uczniem wzmacniające poczucie tożsamości narodowej oraz przywiązanie do historii i tradycji narodowych, skłaniające do przemyśleń i zadawania pytań: czy ja jestem patriotą? Co dzisiaj mogę zrobić dla swojej ojczyzny, także tej „małej”, lokalnej? Jak zachowujeContinue reading