Tag: uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Biblioterapia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania literatury w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji związanych z zagadnieniami terapeutycznej, edukacyjnej i wychowawczej roli książki oraz wypracowanie skutecznych metod wspierania poczucia dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego uczniów. Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, jak przy pomocy odpowiednio dobranych książek świadomie i skutecznie łagodzić napięciaContinue reading

Jak dostosować system oceniania dla ucznia ze SPE? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Ocenianie uczniów ze SPE to obszar pracy nauczyciela budzący sporo wątpliwości. Wielu z nas zastanawia się, czy stawiane uczniom z opinią, czy orzeczeniem oceny są zgodne z jego rzeczywistymi możliwościami? Inni pytają: jak ocenić ucznia, który mimo dużego wkładu pracy i zaangażowania, nie robi postępów? Podczas szkolenia zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, a także wzory sprawdzianów i prac domowych z przykładowych przedmiotów, opartych na aktualnychContinue reading