Tag: uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym

Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym objęty jest kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia UczestnicyContinue reading