Tag: uczeń z zespołem Aspergera

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole – szkolenie Rady Pedagogicznej

Zespół Aspergera, zgodnie z najnowszymi klasyfikacjami, zaliczany jest do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Uczeń z zespołem Aspergera stanowi duże wyzwanie w środowisku szkolnym. Potrzebuje wsparcia m.in. w obszarze komunikowania się, w relacjach z rówieśnikami i funkcjonowaniu społecznym, a także emocjonalnym. W opracowanym dla ucznia indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym należy uwzględnić jego potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z zespołem AspergeraContinue reading