Tag: uczeń z doświadczeniem migracji

Dziecko cudzoziemskie w klasie w perspektywie wychowawczej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dziecko cudzoziemskie w klasie Dziecko cudzoziemskie w klasie wymaga od kadry pedagogicznej i całej szkolnej społeczności zaangażowania i ustawicznej pracy nad kształtowaniem postaw otwartości, tolerancji i szacunku. To warunek sukcesu w procesie integracji społeczności wielokulturowej. Obecnie, w związku z wojną w Ukrainie, szkoły stanęły przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest nauka, integracja i pomoc dzieciom oraz młodzieży z innego kręgu kulturowego. Dzieci te niosą ze sobą ciężki bagaż wojennych doświadczeń. WymagająContinue reading

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem migracji i traumy wojennej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Uczeń z doświadczeniem migracji Wojna w Ukrainie sprawiła, że do polskich szkół trafia tysiące dzieci uciekających ze swojego kraju. Szkoły te stanęły przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest nauka, integracja i pomoc dzieciom oraz młodzieży z innego kręgu kulturowego, niosących z sobą trudny do wyobrażenia bagaż wojennych doświadczeń. Uczeń z doświadczeniem migracji, uchodźctwa i traumy wojennej wymaga szeroko pojętego wsparcia, w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.