Tag: uczeń z depresją

Depresja w szkolnej ławce – jak ją rozpoznać wśród uczniów? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Depresja stanowi obecnie 4,3% globalnego obciążenia wszystkimi chorobami. Choruje na nią 350 mln osób – w tym dzieci i młodzież. Odsetek dzieci i młodzieży zmagającej się z depresją rośnie. Depresja dziecięca jest chorobą, której objawów nie należy bagatelizować. Charakteryzuje się ona nadmiernym obniżeniem nastroju oraz innymi objawami psychicznymi, fizycznymi i zachowania. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: nabycie wiedzy na temat depresji dziecięcej, jej przyczyn, przebiegu i objawów zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawaniaContinue reading