Tag: twórczy potencjał

Jak rozpoznać uzdolnienia, pasje oraz twórczy potencjał ucznia – identyfikacja zasobów rozwojowych ucznia zdolnego – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Doskonalenie kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych zasobów rozwojowych ucznia (zdolności, uzdolnień, pasji, twórczego potencjału) Poznanie podstawowych założeń pedagogiki zdolności Analiza narzędzi do identyfikacji twórczego potencjału, zdolności i uzdolnień ucznia Treści szkoleniowe: Założenia pedagogiki zdolności – teoretyczne podstawy rozpoznawania potencjału, zdolności i uzdolnień ucznia Proces rozpoznawania indywidualnych zasobów rozwojowych ucznia – dylematy i kontrowersje Analiza narzędzi umożliwiających identyfikację twórczego potencjału oraz zasobów rozwojowych ucznia (zdolności, uzdolnień, pasji) LiczbaContinue reading