Tag: twórczość

Trening twórczego myślenia – Patrzeć inaczej, widzieć więcej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie pt. Trening twórczego myślenia – Patrzeć inaczej, widzieć więcej jest to warsztat rozwoju osobistego dla nauczycieli. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Rozwijanie kreatywności uczestników w sferze: poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkość i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie) emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwańContinue reading