Tag: sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja w szkole, czyli jak wykorzystywać narzędzia i materiały dostępne w sieci w pracy nauczyciela – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie Sztuczna inteligencja w szkole – treści szkoleniowe: 1. Czym jest sztuczna inteligencja?2. Czym jest ChatGPT? Jak z niego korzystać?3. Przykłady zastosowania ChatGPT.4. Narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję.5. Pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji podczas zajęć.6. Inspiracje. Liczba godzin: 3 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie Sztuczna inteligencja w szkole ma formę webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzebyContinue reading

Sztuczna inteligencja w szkole – szanse i zagrożenia – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie Sztuczna inteligencja w szkole – treści szkoleniowe: 1. Sztuczna inteligencja – co to jest i jakie ma zastosowanie?2. Czym jest ChatGPT? Jak z niego korzystać?3. Przykłady zastosowania ChatGPT.4. Narzędzia wykorzystujące SI.5. Szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji. Liczba godzin: 3 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie pt. Sztuczna inteligencja w szkole ma formę webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. AbyContinue reading