Tag: szkolenie rady pedagogicznej

Biblioterapia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania literatury w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji związanych z zagadnieniami terapeutycznej, edukacyjnej i wychowawczej roli książki oraz wypracowanie skutecznych metod wspierania poczucia dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego uczniów. Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, jak przy pomocy odpowiednio dobranych książek świadomie i skutecznie łagodzić napięciaContinue reading

Folklor i ludowość w procesie umuzykalniania dzieci – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie opiera się na aktywnościach muzycznych, w których można wykorzystać elementy folkloru. Uczestnicy poznają cechy muzycznej kultury ludowej różnych regionów Polski oraz charakterystykę tańców narodowych i ludowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Pojawią się propozycje prostych układów tanecznych, a także piosenki ludowe z opracowaniami ruchowymi. Uczestnicy poznają praktyczne wskazówki, jak tworzyć choreografie, tak aby były dostosowane do umiejętności i potrzeb dzieci. Poznają też utwory muzyki klasycznej, które czerpią z ludowościContinue reading

Muzyka różnych epok jako narzędzie w edukacji muzycznej dzieci – klasycyzm, romantyzm, XX wiek, współczesność – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie koncentruje się na zapoznaniu uczestników z muzyką epok: klasycyzmu, romantyzmu, XX wieku aż do współczesności oraz ze sposobami wykorzystania jej w procesie umuzykalniania dzieci. Szkolenie obejmuje muzyczne zabawy tematyczne, przybliżające uczniom daną epokę i jej cechy, charakterystyczne tańce, instrumenty muzyczne, najważniejszych kompozytorów i ważne fakty z historii muzyki. Pojawią się  także piosenki wraz z opracowaniami ruchowymi, ćwiczenia aktywizujące, wyciszające, integracyjne i instrumentacje wykorzystujące literaturę muzyczną wspomnianych epok. Cele szkolenia RadyContinue reading

Proste i złożone techniki twórczego myślenia w codziennej pracy nauczyciela – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Proste i złożone techniki twórczego myślenia – treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie odbywa się w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Łodzi iContinue reading

Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole powinna być udzielana przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów w toku bieżącej pracy poprzez: dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, indywidualizację procesu kształcenia, zaspokajanie potrzeb dziecka. Działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca danego ucznia, dyrektor bądź inna osoba wskazana przez dyrektora. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 3 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu,Continue reading

Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 3 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Lublinie i okolicach. Cena szkolenia Rady Pedagogicznej: W tej cenie UczestnicyContinue reading

Dziecko, które nie mówi – skuteczne wsparcie dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/szkole – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną.  Cena szkolenia Rady Pedagogicznej: W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniuContinue reading

Jak dostosować system oceniania dla ucznia ze SPE? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Ocenianie uczniów ze SPE to obszar pracy nauczyciela budzący sporo wątpliwości. Wielu z nas zastanawia się, czy stawiane uczniom z opinią, czy orzeczeniem oceny są zgodne z jego rzeczywistymi możliwościami? Inni pytają: jak ocenić ucznia, który mimo dużego wkładu pracy i zaangażowania, nie robi postępów? Podczas szkolenia zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, a także wzory sprawdzianów i prac domowych z przykładowych przedmiotów, opartych na aktualnychContinue reading

e-Narzędziownik nauczyciela, czyli jak zaplanować i przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem TIK – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 3 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie ma formę webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej na terenie Śląska. Cena szkolenia Rady Pedagogicznej: W tej cenie Uczestnicy otrzymująContinue reading

Terapia ręki – wspieranie rozwoju grafomotoryki u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Terapia ręki szkolenie – Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Terapia ręki – szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną.  Cena szkolenia Rady Pedagogicznej: W tej cenie Uczestnicy otrzymująContinue reading