Tag: rozwój dziecka

Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka – szkolenie Rady Pedagogicznej

Muzykoterapia to rodzaj terapii, która oparta jest na leczniczym odziaływaniu muzyki i jej elementów na psychikę i organizm człowieka. Zarówno muzykoterapia receptywna, jak i aktywna, może znaleźć szerokie zastosowanie we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami wprowadzania elementów muzykoterapii na zajęciach z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych: jak dobierać muzykę do celów, samodzielnie konstruować i modyfikować ćwiczenia muzyczne, wspierające rozwój społeczny dziecka, w zależnościContinue reading

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dla kogo wczesne wspomaganie rozwoju dziecka? Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka stanowi ważny element w systemie wsparcia dziecka i rodziny w Polsce. Oddziaływaniami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju obejmowane są dzieci z niepełnosprawnościami od momentu ich stwierdzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodziny. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną w ramach WWR Wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty Treści szkoleniowe:Continue reading