Tag: procesy poznawcze

Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dlaczego rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest tak ważne? Procesy poznawcze pozwalają bowiem ludziom zdobywać wiedzę o otoczeniu i komunikować się z nim. Stanowią też integralny element związany z nabywaniem i utrwalaniem wiedzy. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Pogłębienie wiedzy na temat procesów poznawczych i ich zaburzeń u osób z niepełnosprawnością intelektualną Wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne ćwiczenia rewalidacyjne wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością Treści szkoleniowe: Czym są procesy poznawcze? PodziałContinue reading