Tag: praca z książką

Kreatywne formy pracy z książką z dzieckiem w wieku przedszkolnym – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania odpowiednio dobranej literatury w edukacji, wychowaniu, terapii, profilaktyce i promocji zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia zawierają przykłady kreatywnych form pracy i zabawy z książką w procesie uczenia inteligencji emocjonalnej, kształtowania postaw, respektowania norm społecznych, rozwijania samodzielności i innowacyjności dzieci. Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się również z ciekawymi metodami zachęcania do czytania. Treści szkoleniowe: Liczba godzin:Continue reading