Tag: podejście niedyrektywne

Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym – szkolenie Rady Pedagogicznej

Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem może dokonywać się poprzez zabawę. Jako naturalna aktywność dziecka zabawa jest znakomitym polem do pracy nad deficytami w zakresie umiejętności inicjowania i podtrzymywania interakcji społecznych oraz komunikacji, a także ograniczonymi, powtarzającymi się wzorcami zachowań i zainteresowań. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw podejścia niedyrektywnego w pracy z dziećmi z ASD Rozwinięcie praktycznej umiejętności zabawy w relacji z dzieckiem z autyzmem Treści szkoleniowe: DlaczegoContinue reading