Tag: planowanie zajęć rewalidacyjnych

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – szkolenie Rady Pedagogicznej

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole organizowane są dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: wzbogacenie wiedzy na temat planowania zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego udoskonalenie umiejętności realizowania zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjneContinue reading