Tag: odpowiedzialność prawna

Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: zna obowiązki nauczyciela wynikające z przepisów prawa oświatowego – ustaw, rozporządzeń zna obowiązki nauczyciela związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa wie, że nauczyciel podlega odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, karnej i cywilnej zna zakres odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, karnej i cywilnej wie, w jaki sposób toczy się postępowanie dyscyplinarne – wstępne (rzecznik dyscyplinarny), w pierwszej i drugiej instancji przed komisją dyscyplinarną wie, w jaki sposób przebiega postępowanie w przypadku karyContinue reading

Obowiązki nauczyciela – a nie jest ich mało! – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: zna obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego i prawa pracy zna przepisy regulujące czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola zna obowiązki wynikające z wybranych rozporządzeń zna wymagania związane z oceną pracy nauczycieli i oceną dorobku zawodowego ma świadomość skutków niewywiązywania się z obowiązków Treści szkoleniowe: Obowiązki nauczyciela wynikające z ustaw: Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe i Kodeks Pracy Obowiązki nauczyciela wynikające z aktów wykonawczych (rozporządzeń) OcenaContinue reading