Tag: odporność psychiczna

Odporność psychiczna – wzmacnianie osobistego potencjału ucznia – szkolenie Rady Pedagogicznej

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży ma ogromny wpływ na radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Resilience (Prężność) to nie tyle niezachwianie i twardość, co umiejętność powstania po porażce, „wyprostowania się”, nawet po chwilowym ugięciu. Termin ten zaczerpnięty jest z fizyki, gdzie oznacza wysoką elastyczność lub sprężystość materiałów odpornych na odkształcenie (Borucka, Pisarska, 2012). Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego wContinue reading