Tag: ocenianie zachowania

Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów – szkolenie Rady Pedagogicznej

Ocenianie zachowania uczniów Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły (Ustawa o systemie oświaty). Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: zna podstawę prawną oceniania zachowania oraz przepisy regulujące ocenianie zachowania w szkole potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania zachowaniaContinue reading