Tag: ocenianie uczniów ze SPE

Jak dostosować system oceniania dla ucznia ze SPE? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Ocenianie uczniów ze SPE to obszar pracy nauczyciela budzący sporo wątpliwości. Wielu z nas zastanawia się, czy stawiane uczniom z opinią, czy orzeczeniem oceny są zgodne z jego rzeczywistymi możliwościami? Inni pytają: jak ocenić ucznia, który mimo dużego wkładu pracy i zaangażowania, nie robi postępów? Podczas szkolenia zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, a także wzory sprawdzianów i prac domowych z przykładowych przedmiotów, opartych na aktualnychContinue reading