Tag: ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce – szkolenie Rady Pedagogicznej

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. Przepisy nie określają częstotliwości, z jaką ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinna byćContinue reading