Tag: niepełnosprawność intelektualna

Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – strategie pracy – szkolenie Rady Pedagogicznej

Agresja oraz autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną zaliczana jest do tzw. zachowań trudnych. Mogą one wynikać z ograniczonej możliwości porozumiewania się osoby niepełnosprawnej intelektualnie z otoczeniem, wyrażania swoich potrzeb, a także frustracji czy lęku. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwemContinue reading

Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dlaczego rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest tak ważne? Procesy poznawcze pozwalają bowiem ludziom zdobywać wiedzę o otoczeniu i komunikować się z nim. Stanowią też integralny element związany z nabywaniem i utrwalaniem wiedzy. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nieContinue reading