Tag: Niebieska Karta

Uczeń w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie – rozpoznanie i wdrożenie Niebieskiej Karty przez szkołę – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: zdobycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania przemocy w rodzinie wobec dziecka zdobycie umiejętności wdrożenia „Niebieskiej Karty w oświacie” Treści szkoleniowe: Problem przemocy w rodzinie i zjawisko przemocy wobec dziecka Charakterystyka ucznia w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie Ocena poziomu bezpieczeństwa dziecka przez szkołę Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie przez szkołę Proces wdrożenia „Niebieskiej Karty w oświacie” LiczbaContinue reading