Tag: nauczyciel wspomagający

Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie – szkolenie Rady Pedagogicznej

Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Znajdziemy w nim bardzo konkretne zadania postawione przed nauczycielem współorganizującym. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Cel główny: usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zadań i dokumentacji nauczyciela wspomagającego/współorganizującego kształcenie zatrudnionego w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej Cele szczegółowe: wzbogacenieContinue reading