Tag: narzędzia wykorzystujące SI

Sztuczna inteligencja w szkole, czyli jak wykorzystywać narzędzia i materiały dostępne w sieci w pracy nauczyciela – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie Sztuczna inteligencja w szkole – treści szkoleniowe: 1. Czym jest sztuczna inteligencja?2. Czym jest ChatGPT? Jak z niego korzystać?3. Przykłady zastosowania ChatGPT.4. Narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję.5. Pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji podczas zajęć.6. Inspiracje. Liczba godzin: 3 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie Sztuczna inteligencja w szkole ma formę webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzebyContinue reading