Tag: motywacja uczniów

Żeby im się chciało chcieć – Motywacja uczniów drogą do sukcesu edukacyjnego – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: 1. Uczucia – potrzeby – wartości: 2. Tworzenie środowiska sprzyjającego wewnętrznej motywacji: 3. Budowanie motywacji: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. SzkolenieContinue reading