Tag: metodyka Twórczego Rozwiązywania Problemów

Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: 1. Metodyka lekcji TRP z wykorzystaniem prostych i złożonych technik heurystycznych – zarys. 2. Budowanie pytań problemowych jako strategia pobudzania ciekawości poznawczej i myślenia twórczego ucznia. 3. Przykłady pytań problemowych stymulujących aktywność twórczą dzieci i młodzieży. 4. Wybrane techniki heurystyczne pomocne w twórczym rozwiązaniu problemów, stymulujące ciekawość poznawczą ucznia oraz rozwijające umiejętność analizowania przez niego sytuacji problemowej, w efekcie odnalezienie rozwiązania problemu: 5. Adoptowanie rozwiązań – tworzenie bankuContinue reading