Tag: metodyka Twórczego Rozwiązywania Problemów

Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: poznanie prostych technik heurystycznych pomocnych w rozwijaniu myślenia twórczego dzieci i młodzieży i wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy zwiększenie wiedzy na temat metodyki Twórczego Rozwiązywania Problemów rozwinięcie umiejętności budowania pytań problemowych wynikających z zaciekawienia zadaniami o charakterze intelektualnym, emocjonalnym i praktycznym Treści szkoleniowe: 1. Metodyka lekcji TRP z wykorzystaniem prostych i złożonych technik heurystycznych – zarys. 2. Budowanie pytań problemowych jako strategia pobudzania ciekawości poznawczej i myślenia twórczego ucznia. 3. Przykłady pytańContinue reading