Tag: metody aktywizujące myślenie

Metody aktywizujące w nauczaniu i rozwoju kompetencji XXI wieku – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: 1. Kierunki współczesnych działań pedagogicznych zmierzające ku rozwijaniu kompetencji 4K, takich jak: kreatywność, myślenie krytyczne, komunikacja i kooperacja 2. Myślenie o procesie uczenia się – progresywny charakter aktywności 3. Metody aktywizujące myślenie: problemowe, ekspresji i impresji, graficznego zapisu, praktyczne zadania aktywizujące, metody i techniki twórcze – przegląd 4. Uczenie skoncentrowane na uczniu/dziecku: 5. Zaangażowanie ucznia w trakcie zajęć – rodzaje funu w edukacji 6. Modele zajęć aktywizujących myślenieContinue reading