Tag: kształtowanie postaw

Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Temat szkolenia nawiązuje do kierunków polityki oświatowej Państwa na rok 2024/25: Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za  region i ojczyznę. Warsztaty pokazują metody i formy pracy z uczniem wzmacniające poczucie tożsamości narodowej oraz przywiązanie do historii i tradycji narodowych, skłaniające do przemyśleń i zadawania pytań: czy ja jestem patriotą? Co dzisiaj mogę zrobić dla swojej ojczyzny, także tej „małej”, lokalnej? Jak zachowujeContinue reading

Literacki kompas wartości. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z bogatą ofertą metod i form pracy z ciekawymi tekstami literackimi na temat roli wartości w życiu młodego człowieka oraz dostarczenie wzorców literackich sprzyjających refleksji nad tym, co ważne i wartościowe w życiu. Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć wContinue reading