Tag: kształcenie umiejętności kluczowych

Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Kształcenie kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dnia 22.05.2018 r., powinno się odbywać w procesie uczenia się przez całe życie. Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: wie, co to są kompetencje kluczowe potrafi zaplanować kształcenie kompetencji kluczowych na swoim przedmiocie kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie rozumie konieczność kształcenia kompetencji kluczowych Treści szkoleniowe: Sprecyzowanie pojęcia: kompetencje kluczowe. Zapoznanie uczestników z istotą kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. OmówienieContinue reading