Tag: grafomotoryka

Terapia ręki – wspieranie rozwoju grafomotoryki u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Terapia ręki szkolenie – Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Terapia ręki – szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną.  Cena szkolenia Rady Pedagogicznej: W tej cenie Uczestnicy otrzymująContinue reading