Tag: ekoinspiracje

Ekoinspiracje, czyli kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci jest wyrazem odpowiedzialności za środowisko naturalne nas dorosłych. Współcześnie, na skutek rozwoju cywilizacji i ingerencji człowieka, powietrze, woda, gleba są nieustannie zanieczyszczane. Zagrożone wyginięciem są niektóre gatunki zwierząt i roślin, doświadczamy globalnego ocieplenia, dziury ozonowej i kwaśnych deszczy. Towarzyszy nam nadmierny hałas i smog. Dlatego tak niezwykłej wagi nabierają nasze działania na rzecz rozwijania u dzieci wrażliwości ekologicznej i uczenie konkretnych sposobów ochrony środowiska jużContinue reading