Tag: dziecko ze skazą krwotoczną

Dziecko ze skazą krwotoczną w przedszkolu i w szkole – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat wrodzonych skaz krwotocznych u dzieci oraz przedstawienie sposobów postępowania w przypadku urazów oraz krwawień doznanych przez dziecko w przedszkolu/szkole Treści szkoleniowe: Czym są skazy krwotoczne? Dziecko ze skazą krwotoczną w przedszkolu i w szkole. Sposób postępowania w przypadku urazów i krwawień. Pytania uczestników. Liczba godzin: 2 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu zContinue reading