Tag: dziecko z autyzmem

Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu – strategie pracy- szkolenie Rady Pedagogicznej

Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu, a później w szkole, musi mierzyć się z szeregiem wyzwań natury społecznej i emocjonalnej. Dotyczą one nie tylko kontaktów z rówieśnikami, ale także odnalezienia się w skomplikowanej strukturze przedszkolnej i szkolnej. Zrozumienie istoty trudności, z jakimi mierzy się dziecko ze spektrum autyzmu, jest kluczowe, aby móc stworzyć efektywne strategie wspierające je w środowisku. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej specyfiki funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu PoznanieContinue reading

Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym – szkolenie Rady Pedagogicznej

Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem może dokonywać się poprzez zabawę. Jako naturalna aktywność dziecka zabawa jest znakomitym polem do pracy nad deficytami w zakresie umiejętności inicjowania i podtrzymywania interakcji społecznych oraz komunikacji, a także ograniczonymi, powtarzającymi się wzorcami zachowań i zainteresowań. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw podejścia niedyrektywnego w pracy z dziećmi z ASD Rozwinięcie praktycznej umiejętności zabawy w relacji z dzieckiem z autyzmem Treści szkoleniowe: DlaczegoContinue reading