Tag: dziecko o specjalnych potrzebach

Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach – wspólne ścieżki, jak je odnaleźć? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Środowisko rodzinne odgrywa niezwykle istotną rolę w rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dobra współpraca z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach wg ustalonych wspólnie zasad powoduje, że nabywanie przez dziecko nowych umiejętności czy zmiany w zachowaniu, można osiągnąć szybciej i skuteczniej. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu.Continue reading