Tag: dzieci s ASD

Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu – strategie pracy – szkolenie Rady Pedagogicznej

Według klasyfikacji ICD-11 spektrum zaburzeń autystycznych charakteryzuje się deficytami w zakresie umiejętności inicjowania i podtrzymywania interakcji społecznych oraz komunikacji, a także ograniczonymi, powtarzającymi się wzorcami zachowań i zainteresowań. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Zdobycie wiedzy dotyczącej przyczyn występowania zachowań trudnych u dzieci ze spektrum autyzmu w kontekście specyfiki ich funkcjonowania Poznanie strategii pracy nad zachowaniami trudnymi, w szczególności metod sprzyjających zapobieganiu występowania tych zachowań Treści szkoleniowe: Specyfika funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu AnalizaContinue reading