Tag: dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole powinna być udzielana przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów w toku bieżącej pracy poprzez: dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, indywidualizację procesu kształcenia, zaspokajanie potrzeb dziecka. Działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca danego ucznia, dyrektor bądź inna osoba wskazana przez dyrektora. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 3 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu,Continue reading